Het A-orkest van Harmonie St. Antonius

Het A-orkest van harmonie Sint Antonius bestaat momenteel uit ongeveer 40 leden. Het orkest komt uit in de 3e divisie. Het is een groep enthousiaste leden waarin de jeugd erg goed vertegenwoordigd is. Het A-orkest is een orkest dat, naast de eigen concerten, ook present is bij verschillende activiteiten in de gemeenschap van Breedenbroek en omstreken. Zo is het orkest elk jaar paraat tijdens Koninginnedag in Dinxperlo, de kermis in Breedenbroek, de avondvierdaagse en de Sinterklaasoptocht in Dinxperlo. Ook verlenen we met enige regelmaat in ensemblevorm onze medewerking aan kerkvieringen in de HH Petrus en Paulus kerk in Breedenbroek en in de Goede Herder kerk in Dinxperlo en spelen we tijdens de jaarlijkse processie in Suderwick. We zijn dus een orkest dat naast het geven van mooie concerten ook iets voor de gemeenschap wil doen.

Het orkest staat onder de bezielende leiding van Bart van den Goorbergh. Hij is al ruim 10 jaar aan dit orkest verbonden. We hebben de afgelopen jaren onder zijn leiding een aantal bijzondere concerten gegeven, zoals Landverhuuzers i.s.m. Hans Keuper en Carmen i.s.m. de alt-sopraan Mariska Wessels. Verder hebben we samen met drie mannenkoren o.l.v. Ben Simmes één van de drie concerten van "3 onder 1 kap" verzorgd. Het was voor het orkest een bijzondere ervaring om een mannenkoor van meer dan 100 mannen te begeleiden. Van al deze concerten zijn opnames gemaakt, waarvan een dvd is uitgebracht.